Stichting Respect

Respect geeft deskundig advies, begeleiding en bovengebruikelijke zorg aan mensen met een zorgvraag. Onze doelgroep betreft personen met Autisme Spectrum Stoornissen, Gilles de la Tourette, CD, ODD, ADHD, Borderline, NAH en angst en dwangstoornissen. Hierbij beperken we ons niet tot een bepaalde leeftijd. Mocht uw zorgvraag anders zijn dan staan wij altijd open om de mogelijkheden met u te bespreken. Samen bekijken we dan of wij aan uw zorgvraag kunnen voldoen.