Jobcoaching

Respect heeft de deskundigheid in huis om zorgvragers te kunnen ondersteunen in het vinden van een geschikte baan. De jobcoaching richt zich op het begeleiden en ondersteunen van de zorgvrager naar een regulier betaalde baan eventueel met loonwaarde of arbeidsmatige dagbesteing. De wensen, verwachtingen, belastbaarheid en manier van leren staan centraal. Een duidelijke beeldvorming ontwikkelen met de zorgvrager is het uitgangspunt. De manier van communiceren en benaderen is afgestemd op de zorgvrager. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de zorgvrager, aansluiten bij de belevingswereld en naast te zorgvrager gaan staan door te horen wat hij zegt.

Suppert Employement is een methodiek die gericht is op de verschillende stappen die er te nemen zijn om te komen tot arbeid en die ingezet wordt voor zorgvragers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze methodiek is door Respect geimplementeerd in de organisatie en toegespitst op de doelgroep.