Opvoedingsondersteuning

Respect biedt naast de begeleiding voor het kind/de jeugdige ook opvoedingsondersteuning aan de desbetreffende ouders/verzorgers. Respect ondersteunt ouders om de ontwikkeling van het kind/de jeugdige te bevorderen. De opvoedingsondersteuning is gericht op communicatie, de problemen en krachten, psycho educatie en omgang tussen de verschillende gezinsleden. De opvoedingsondersteuning biedt ouders en verzorgers de mogelijkheid vragen te stellen ten aanzien van de benaderingswijze richting het kind. Het bespreken van omgangsregels. de huisregels en psycho eduatie staan centraal binnen de opvoedingsondersteuning. Het aanreiken van hulpmiddelen kan hieraan bijdragen. De coaching is gericht op het realiseren van rust en voorspelbaarheid en geeft veiligheid voor alle gezinsleden. Het doel van de ondersteuning is de pedagogische competenties en opvoedvaardigheden van ouders te versterken, zodat hun draagkracht wordt vergroot.