Certificering Stichting Respect

Respect is volop in ontwikkeling en continu bezig om de kwaliteit van de geleverde zorg te handhaven en/of te verbeteren. Daarom vinden we het  belangrijk dat door externen wordt getoetst of er wordt gewerkt volgens kwaliteitseisen. Een kwaliteitszorgsysteem is HET middel bij uitstek om te waarborgen dat wij constante kwaliteit leveren en dat doen binnen de geldende wettelijke kaders. De HKZ norm helpt ons bij het handhaven en verbeteren van kwaliteitszorg. Een kwaliteitssysteem dat aantoonbaar voldoet aan de HKZ-norm geeft recht op het HKZ-certificaat.

Wij zijn er trots op te mogen vermelden dat wij in het bezit zijn van dit HKZ-keurmerk!

HKZ is een kwaliteitsinstituut. Zij stellen kwaliteitsnormen op voor een groot aantal branches in Zorg en Welzijn. Dat doen zij samen met een groot aantal deskundigen vanuit zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders die hen input leveren.

Het HKZ Keurmerk bewijst en waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg. Een organisatie met een HKZ Keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.