Missie & Visie Stichting Respect

Missie 

Respect is een zorginstelling voor jeugdige en volwassenen met een complexe problematiek. Wij vinden dat ieder mens uniek is en op zijn eigen manier moet kunnen meedoen in de maatschappij. Soms heb je hierbij een steuntje in de rug nodig. Een volwaardige acceptatie zonder (voor)oordeel is daarbij het uitgangspunt.

We zoeken samen naar de beste manier om jouw leven in te richten. Samen gaan we de uitdagingen aan met respect voor elkaar. Echt helpen, door samen en met Respect aan te pakken. Stichting Respect zet haar ervaring, deskundigheid en kennis middels gemotiveerd, goed geschoold personeel hiervoor in.

Visie 

Wij geloven dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. Samen met jou en je omgeving stemmen we de gewenste resultaten af en werken we aan de gewenste resultaten die voortkomen uit het plan van aanpak. Jij blijft de regie voeren, omdat wij geloven dat jij en je omgeving heel goed weten wat het beste is. Wij denken graag met je mee en zetten onze expertise daarvoor in.

Het stimuleren van de eigen kracht door het bieden van handvatten, het bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid en de wil om te groeien als mens staan centraal in onze begeleiding

Strategie 

Jij met je talenten en kracht zijn het vertrekpunt van onze zorgondersteuning waarbij je netwerk een grote rol speelt. Wij hebben de mogelijkheid voor individuele begeleiding en/of begeleiding in kleine groepen. Verder verzorgen wij opvoedingsondersteuning, respijtzorg, wonen en jobcoaching. We gaan samen de mogelijkheden onderzoeken en leggen hier de nadruk op. Dit vraagt voor onze medewerkers een open en respectvolle houding.

Het grondprincipe is gericht op samenwerking. Deze waarden en normen zien wij dan ook als een noodzakelijk iets en derhalve zullen wij bij werving van personeel hier uitvoerig bij stil staan en dit zwaar laten wegen in de selectie procedure,naast geschikte opleiding. Professionaliteit, vakmanschap en kwaliteit staan hoog in het vaandel bij Respect.Voortdurend leren is een groot goed en daarom bieden wij onze medewerkers scholing aan.

Respect is op diverse beleidstereinen actief, jeugdzorg, arbeidsparticipatie, volwassenzorg, onderwijs. Dit houdt voor ons in dat wij met diverse partners samenwerken. Wij zijn betrouwbaar voor alle partijen waar wij mee werken.

Kernwaarden 

Respect:
Respectvol met elkaar omgaan in een open houding.

Samen: 
Samen bereiken we absoluut meer dan alleen

Zelfverantwoordelijkheid: 
Regie hebben in je eigen leven is de basis

Expert: 
Specialistische kennis en expertise over complexe problematieken is aanwezig. De zorgvrager is expert van zijn eigen leven

Betrouwbaar: 
Zeggen wat je doet en doen wat je zegt