Werkwijze Stichting respect

Onze ondersteuning en begeleiding bestaat uit het luisteren naar de zorgvrager en zijn omgeving. Wij proberen ons in te leven in hun wereld. Een vertrouwensband opbouwen, zodat de zorgvrager zich veilig en vertrouwd voelt, is de basis voor het verlenen van goede hulp. Samen werken wij er aan om de hulpvraag van de zorgvrager duidelijk te krijgen door gerichte vragen te stellen en de juiste begeleiding in gang te zetten. Vanuit deze situatie kan begrip gecreëerd worden bij de zorgvrager en zijn omgeving. Als er begrip is, kan er gewerkt worden aan specifieke hulpvragen die per persoon verschillend zijn. De hulpvragen worden samen met de zorgvrager en zijn omgeving in kaart gebracht.

De begeleiding biedt inzicht in de vreemde wereld van personen met onder andere een Autisme Spectrum Stoornis. Samen wordt op zoek gegaan naar handvatten voor de zorgvrager en zijn omgeving. De begeleiding die geboden wordt kan bestaan uit het bieden van een dagelijkse routine en structuur, inzicht krijgen in gedrag door het toepassen van gesprekstechnieken en het toepassen van trainingen en methodes om gedragspatronen inzichtelijk te maken en te doorbreken. Iedereen heeft in zijn leven doelen die hij zou willen behalen. Deze doelen zijn voor iedereen verschillend. Iedereen is ook verschillend. Wij gaan samen op zoek om te kijken wat voor iemand belangrijk is en hoe er voor gezorgd kan worden dat deze doelen behaald worden!

Op een praktische manier worden situaties besproken en wordt de zorgvrager uitgedaagd, zodat er veilig geoefend kan worden om het uiteindelijk zelfstandig op een eigen manier te kunnen! Door het aangaan van verschillende activiteiten die men in het dagelijks leven tegen komt, wordt inzichtelijk waar de knelpunten zitten en kunnen strategieën worden gezocht die bij de persoon passen. Het aanbod van activiteiten is zeer divers en zoveel mogelijk op maat. Afhankelijk van de activiteit worden verschillende doelen aangesproken. Respect werkt vanuit de visie dat ieder persoon uniek is. Dat maakt dat ook ieders interesse en belangstelling uniek is. Daarom wordt er steeds gekeken naar wat aansluit bij de behoefte van de zorgvrager.

De omgeving krijgt handvatten aangeboden om los te komen van de zorgvrager en hen op eigen benen te laten staan. Er wordt een groot belang gehecht aan het zelfstandig maken en dragen van eigen verantwoordelijkheid door de zorgvrager. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en de ontwikkeling van de persoon in kwestie en zijn omgeving.

In complexe situaties en waar behandeling nodig is werkt Respect samen met behandelaars.